Rugdelias KMS Zenobia 11 år. Vinge er fremdeles spennende