20. mar, 2013

Stamtavle til Voss du Pied du Mont

20. mar, 2013

Rugdelias

Rugdelias VLV Lucius og Rugdelias VLV Cornelia 1 uke gamle og begge har mer enn doblet vekten siden fødselen