Innkalt rapport som resulterte i flott fuglearbeid på rugde. 
Jan-12

9 mnd gamle Altezza er med for å lære.